Про приватне життя українця
Про приватне життя українця
Законодавча база на рівні країн третього світу
Законодавча база на рівні країн третього світу
Тенденції
Тенденції
Печерский суд Киева дал разрешение на арест экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко
Печерский суд Киева дал разрешение на арест экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко
Зрозуміло, що практику зарплат в конвертах цим законом не викорінити
Зрозуміло, що практику зарплат в конвертах цим законом не викорінити

Про приватне життя людини


2 марта 2017
Роздрукувати«Моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого ближнього», чи рот, чи вухо, чи тіло… Так визначає особисті права людини підручник з правознавства для учнів 10 класу. Учні десятого класу в Україні – це громадяни 15-16 років, у яких вже сформовані навики та правила поведінки у соціальних групах. Вони здобули їх в сімейному колі, в колі друзів та однокласників Завдання школи – підкреслити та уніфікувати цей досвід, огранити його так, щоби при виході в доросле життя людина усвідомлювала себе у діючій системі правовідносин: що можна, а що не можна – закон не дозволяє.
Однак сучасні соціальні реалії демонструють протилежну ситуацію. Історичний шлях, яким пройшла Україна (комунізація, розкуркулення, примусове переселення, тоталітаризм) створили специфічні міжособистісні відносини, для яких характерним відсутність чітких меж особистісного простору. На побутовому рівні це значить, що пересічний українець вважає, що має право втручатися в життя іншої людини своїми порадами, осудом чи іншим способом, коли його про це не просять. Особливо це стосується пограничних ситуацій, які ніби законом не заборонені, але викликають моральний осуд: позашлюбні зв’язки, позашлюбні діти, азартні ігри тощо.
У демократично розвинутому суспільстві реалізується два принципи правового врегулювання : загально-дозвільний («Дозволено все, що не заборонено законом») та спеціально-дозвільний («заборонено все, що прямо не дозволено законом»). Перший регулює співвідносини між людьми, другий – між людиною та державою.
Ці принципи, однак, не могли бути забезпечені радянською адміністративно-командною системою, яка існувала в Україні у період з 1917 до 1991 року і залишила глибокий слід в ментальності населення. Оскільки наявність особистих прав людини не сумісна з тоталітарним мисленням та державним контролем над усіма сферами людського життя. Порушувала його держава двома способами: або замовчувала, або трактувала як заклик до вседозволеності.
Так, Конституція УРСР від 1919 року скасувала приватну власність на землю і засоби виробництва, відмінила соціальну стратифікацію населення, залишила поза виборчим правом підприємців, торговців, комерційних посередників, монахів та духовенство, колишніх жандармів, а також психічно хворих та осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності. Дещо інша картина була накреслена Конституцією УРСР від 1937 року. У ній згадуються демократичні свободи, як то: свобода слова, друку, зібрань, мітингів, демонстрацій та совісті. Ці права декларувалися, але фактично не забезпечувалися.
Сучасне українське законодавство відійшло від цієї традиції та є демократичним за своєю суттю. Його лейтмотив – не лише забезпечення прав і свобод, але і відповідальності.
Так, у статті 32 Конституції України зазначено, що ніхто не може зазнавати втручання в особисте та сімейне життя, окрім випадків, передбачених Конституцією: захист національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожна особа – громадянин має право на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю. Приватним життям є сфера життєдіяльності, що передбачає зв'язок з іншими людьми, приватні справи та сімейні стосунки. А особиста таємниця – всі відомості про приватне життя, які особа бажає зберегти в таємниці. При цьому порушенням недоторканності приватного життя згідно Статті 182 Кримінального кодексу України вважається незаконне збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її згоди. Як і в будь-якому правилі тут, звичайно, існують винятки, при яких дозволено збирати, зберігати і при необхідності використовувати дані приватного життя людини. Це: розслідування кримінальної справи, оперативно-позшукова робота, введення воєнного або надзвичайного стану, поширення епідемій та військового обліку під час ведення воєнних дій. Решта спроб використання особистої інформації карається законом. Важливо це розуміти. Це – ознака розвинутого громадянського суспільства. Вчинив злочин – відповідай. Конституція України гарантує право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої втручанням в особисте життя людини. На практиці цим правом користуються одиниці стимулюючи незаконний інтерес.
Протилежна картину особистих прав і свобод демонструють європейські країни, розвиток демократії яких розвивався іншим шляхом. Наприклад, у Франції Декларація прав людини і громадянина діяла з 1789 року (Велика Французька революція). Вона проголосила, що: «здійснення природних прав людини обмежено лише межами, які забезпечують іншим члена суспільства користування цими ж правами» (Ст.. 4), «Закон вправі забороняти лише діяння, шкідливі для суспільства. Все, що не заборонено законом, те дозволено, і ніхто не може бути примушений робити те, що не встановлено законом» (Ст.. 5). Ці ж ідеї (Свобода, Рівність, Братерство – лозунг Французької революції) поділяли видатні мислителі минулого – Т.Гоббс, Ш.Л. Монтеск'є, Гегель, К. Маркс, Л. Толстой.
Великобританія стала на шлях оборони громадянської свободи ще раніше. 1640-1650 відбулась Англійка громадянська війна, результатом якої став перехід від абсолютної до конституційної монархії, гарантовані громадянські права та початок капіталістичного розвитку держави.
Ці революції стали поштовхом до процесів демократизації усієї Європи. Важливо розуміти, що виникнення ідеології громадсько-правового суспільства продиктоване вимогою часу. Її суть полягає в прагненні позбутися кріпосницьких пут, забезпечити вільним індивідам необхідний простір для активної і корисної діяльності, розв’язати їх ініціативу, підприємливість  та стимулювати розвиток нових ринкових відносин.
Наведені факти демонструють колосальну різницю в часі, що пройшов між початком утвердження демократично-правових принципів в Європі та Україні. 200 років – період за який європейські демократичні цінності пройшли шлях розвитку, а в Україні лише почали згадуватися в офіційних документах.
Сучасне законодавство захищає особисті права людини, разом з тим в ньому багато неточностей. Деякі сфери надмірно регламентовані, в той час як інші – поза увагою закону. Вони залишаються на розсуд релігії та звичаю.
Релігія, звичаї та традицій – закономірні супутники життя людини будь-якого соціуму в будь-якій частині Земної кулі. Їм притаманний власний інструментарій – добро, зло, честь і справедливість. У випадку відсутності статті закону щодо того чи іншого людського вчинку, оцінити його можна з точки зору моралі чи традиції. Однак кожен повинен розуміти що судження завжди суб’єктивне.
Оскільки межа між проявом небайдужості та відвертим втручанням в особисте життя все таки існує, просто ми звикли її ігнорувати через брак правової культури.
Традиційно ми засуджуємо татуювання, пластичні операції, операції зі зміни статті, аборт, нетрадиційну сексуальну орієнтацію, азартні ігри та позашлюбні відносини. Однак, це елементи поведінки, які належать до сфери особистого і вибір людини не здійснює вагомого впливу на соціум, оточуючі від цього не страждають.
Саме суспільство не повинно пропагувати і заохочувати подібну поведінку, але воно аморфне. Ті ж геї, лесбіянки, та особи що здійснюють маніпуляції зі своїм тілом – частина цього суспільства і вони мають право голосу.
Завданням розвинутої демократії є регламентувати дії та відносини, які дозволені чи не заборонені законом, як це практикують сучасні європейські країни.
Для прикладу, можна розглянути проблему грального бізнесу в Україні. Це питання викликає гострі дискусії. З одного боку – бажання наповнити державну казну, з іншого – відсутність чіткої законодавчої бази, що робить цей бізнес тіньовим, з третього – проблема доступності гральних закладів для різних верств населення.
Нагадаємо, що в Україні азартний бізнес заборонений з 2009 року. Причиною стало погіршення кримінальної ситуації на об’єктах з ігровими автоматами, зростання кількості злочинів, пов’язаних із залежністю від азартних ігор, фінансових правопорушень у цій сфері та доступність закладів для неповнолітніх дітей.
Проблема неповнолітніх дітей, у сім’ях яких наявність коштів пов’язана із відсутністю контролю та опіки характерна для українців. Вона актуалізувалася після отримання незалежності та врегулювання митного законодавства. Тоді українці почали масово виїжджати до країн Європи та Америки з метою працевлаштування. Так, за даними Служби статистики України у період 2005-2008 років закордоном працювало 1,5 млн. українців, з 2010 до 2012 року – 1,2 млн. Однак неофіційна статистика інша. В тематичних дослідження та пресі ця кількість коливається від 3 до 7 млн. чоловік. Їхні діти, яких тут виховують дідусь з бабусею, тітка, а нерідко і чужі люди, становлять основну групу ризику, схильну до різноманітних впливів.
Інша група ризику — чоловіки та жінки, які піддаються ідеї швидкого збагачення. Надія на удачу звільняє від відповідальності. Сюди треба додати відсутність повноцінної медичної допомоги людям, схильним чи вже страждаючим від лудоманії (ігрової залежності), а також відсутність інформативно — роз’яснювальної роботи, яка б попереджала про можливі наслідки надмірного захоплення азартними іграми.
Державне врегулювання цієї сфери мало б стосуватися кількості, видів, місць локалізації та доступності цих закладів для різних категорій населення, а також системи оподаткування. Легалізація та прийняття законодавчої бази для ведення азартного бізнесу пришвидшить його вихід з тіні. Можна взяти як зразок закони європейських країн, які змогли не тільки перемогти негативне ставлення до азартного бізнесу серед мас населення, а і направити його в правове русло, заробляючи на податках непогані гроші.
Наприклад, у Великобританії, Іспанії та Німеччині азартний бізнес знаходиться у віддані місцевих органів влади. Вони самі визначають зони розміщення, види ігрових автоматів, доступність та обмеження максимально можливої суми програшу. А також податок, сума якого може становити 10 до 80% валового доходу закладу. Виходить затратний бізнес, зате відповідальний.
В Німеччині поряд з приватним та приватно-державним існує державний ігровий бізнес.
Ніби все просто. Взяли і переписали. Але не все так просто. Досвід показує, що прийняття резонансних рішень на загальнодержавному рівні – складне завдання. Потрібна децентралізація, хоча б часткова. Тоді органи місцевого самоврядування самі могли визначитись потрібно їм це, чи ні. Мобільніше реагувати на проблемні ситуації. В Україні у 2015 році було внесено законопроект змін до Конституції щодо децентралізації. Але розгляд закону було призупинено і на разі не відновлено.
Як висновок до всього можна додати лише те, що Україна на даному етапі громадско-правового розвитку навряд чи готова до європеїзації «згори». Надто велика дистанція у сприйнятті того що ми називаємо «європейськими цінностями» (повага до людського достоїнства, свободи, демократії, рівності, верховенства закону і повага до прав людини, враховуючи меншини (ст. 2 Договору про Євросоюз), надто багато причин для різниці у сприйнятті. Прагнучи до Європи з усієї сили ми забуваємо, що на шляху можемо втратити власну ідентичність та самобутність.

  Коментарі:

   Правила спілкування на сайті.   Забанені користувачі
Статті:


Мі100
Реклама


Новини:

Сьогодні, 23 января

12:43 Про приватне життя українця
12:40 Законодавча база на рівні країни третього світу
10 марта 2017
17:01 Тенденції
2 марта 2017
17:30 Він повідомив, що 1 березня російські війська знову відновили використання аеростата «Рись»
17:25 Усього в шахті працювали 172 людини, із них 34 - на аварійній ділянці
25 февраля 2017
18:15 В камері по троє, прогулянка година на добу, телевізор дивитись виводять, канали переважно російські, з українських ловить 1+1 та 5 Канал
8 января 2017
03:58
1 фото
У Британії виявлене селище, побудоване в бронзову добу
03:08
1 фото
Старій гвардії продвинутий Трамп не дає покою
00:10
2 фото
Печерский суд Киева дал разрешение на арест беглого экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко
5 января 2017
23:51 Зокрема, не забувайте про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі
16:48
1 фото
В Україні пани впроваджують неокріпацтво
2 января 2017
18:48
1 фото
Отож, пане президенте, звертається до Трампа автор, будь ласка, приберіть свій «kissy face» від Путіна!
1 января 2017
23:00
1 фото
Українці радять розраховувати не на Трампа, а на власні сили
22:20
1 фото
Ввечері 1 січня у Києві відбулася смолоскипна хода, приурочена до 108-ї річниці від дня народження провідника ОУН 
04:00 Тернополяни вийшли на світові ринки

Фотографії: